Beranda MUI Jakarta Pusat Gelar Muzakaroh “Bahaya Pemikiran Sesat”

Gelar Muzakaroh “Bahaya Pemikiran Sesat”

1130
1
Sambutan Ketua Umum MUI Jakarta Pusat. KH. Robi Fadil Muhammad, M.Pd

MUI Kota Jakarta Pusat Menggelar Muzakaroh Ulama Se-Jakarta Pusat dengan tema ” Bahaya Pemikiran Sesat ” yang di laksanakan pada hari Jum’at 13 September 2019 di kantor Seketariat MUI Kota Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Pengurus MUI Jakarta Pusat , Pengurus MUI Kecamatan Se-Jakarta Pusat, PDU Jakarta Pusat, Ormas Islam Se-Jakarta Pusat , Perwakilan Walikota Jakarta Pusat , Kodim Jakarta Pusat , Kemenag Jakarta Pusat,Korpri dan KPA Jakarta Pusat dan selaku Narasumber ialah Ketua Umum MUI DKI Jakarta ( KH.Munahar Mukhtar), Seketaris Umum MUI DKI Jakarta (KH.Muhammad Yusuf Aman), dan KH.Maulana Kamal Yusuf serta hadir pula Al Habib Ali bin Abdurrahman (Kwitang ).

1 KOMENTAR

 1. Bismillahir Rahmanir Rahim

  Salam wa rahmah

  Kepada Mui Jakarta Pusat

  “Bermacam-macam akhlak sebahagian sahabat dan isteri (Nabi saw) terhadap Nabi saw yang disembunyikan di Nusantara”
  Jawapan:
  1. Sebahagian sahabat (Nabi saw) telah mencela dan menghina Nabi saw di dalam Sahih al-Bukhari.
  2. Walaubagaimanapun para ulama Ahli Sunnah dan Wahabi menyembunyikannya daripada pengetahuan umum umat Islam di Nusantara.
  3. Justeru, para ulama Ahli Sunnah dan Wahabi telah membuang Hadis-Hadis tersebut di dalam penerjemahan Sahih al–Bukhari mereka dalam bahasa ibunda di Nusantara.Oleh itu, mereka tidak mempunyai amanah ilmiah di dalam soal ini!
  4. Justeru, kalian tidak akan mendapati Hadis-Hadis tersebut di dalam Sahih al-Bukhari atau Sahih Muslim yang diterjemahkan oleh mereka di Nusantara.
  5. Malah kalian tidak akan mendengar Hadis-Hadis tersebut diucapkan oleh para agamawan mereka sama ada di bilik-bilik kuliah di peringkat pengajian tinggi atau syarahan- syarahan mereka di peringkat masjid-masjid di Nusantara.
  6. Antaranya, para sahabat telah berkata bahawa Nabi saw adalah seorang yang tidak jujur dalam pembahagian harta rampasan perang, umpamanya (Sahih al-Bukhari).
  7. Terdapat sahabatnya Umar sendiri yang telah berkata kepada Nabi saw: Dia (Nabi saw) sedang meracau- gila يهجر menurut satu riwayat. Cukuplah Kitab Allah untuk kami, حسبنا اللهكتاب kami tidak perlu kepada Sunnahnya atauwasiatnya!. Kata-kata Umar menunjukkan bahawa dia tidak mahu Sunnah Nabi saw dilaksanakan! (al-Bukhari, Sahih,1, hlm. 36, Muslim, Sahih, hlm.69).
  8. Sekiranya kita berkata sedemikian kepada Nabi saw, nescaya MUI (Majelis ulama Indonesia) akan mengeluarkan fatwa: Kafirnya mereka yang berkata sedemikian kepada Nabi saw selain daripada Khalifah Umar!. Kenapakah MUI tidak berani mengeluarkan fatwa atau hukum yang sama terhadap Khalifah Umar? Tidakkah Allah berfirman dalam Surah al-Ahzab (33): 57“ Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya, nescaya mereka dilaknati Allah di Dunia dan di Akhirat dan Dia menyediakan mereka seksa yang menghinakan mereka”. Dan FirmanNya dalam Surah al-Ahzab (33): 35” Tidak ada bagi lelaki mukmin dan perempuan mukminah [hak] memilih dalam urusan mereka apabila Allah dan RasulNya memutuskan urusan itu.Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata”
  Justeru, ia merupakan “Fatwa antara dua darjat”=Double standard! Apakah Khalifah Umar lebih mulia daripada Nabi saw dari sudut amali di sisi Ahli Sunnah dan Wahabi? Jawapannya: Mungkin Khalifah Umar adalah lebih mulia daripada Nabi saw dalam beberapa hal dari sudut amali, kerana ijtihadnya boleh membatalkan hukum al-Qur’an dan Sunnah NabiNya, disisi Ahli Sunnah dan Wahabi (Sila baca: Bidaah-bidaah Khalifah Umar). Jika tidak sedemikian, mereka akan mengutuk Umar kerana menghina Nabi saw yang disifatkannya saw sebagai “sedang meracau” atau gila. Malah meraka memarahi orang-orang yang mengutuk Umar kerana menghina Nabi saw. Walaubagaimanapun, dari sudut teori, Nabi Muhamnad saw adalah lebih mulia daripada Khalifah Umar di sisi Ahli Sunnah dan Wahabi. Sementara Syiah mazhab Ja’fari pula percaya bahawa Nabi saw adalah lebih mulia dan lebih berakhlak daripada Umar dari sudut teori dan amali.
  9. Kenapakah kalian mempertahankan Khalifah Umar meskipun dia seorang sahabat yang telah menghina Nabi saw? Sementara kalian menuduh Syiah mencaci sahabat? Dan kalian pula tidak pernah mendedahkan bahawa Umar telah mencela dan menghina Nabi saw?
  10. Kenapakah kalian tidak mempertahankan Nabi saw yang telah dihina oleh sahabatnya Umar sendiri? Sebaliknya Syiah yang mempertahankan Nabi saw dibenci, dihina dan dikenakan tindakan undang-undang pula!.
  11. Tidakkah Sayyidah Aisyah isteri Nabi saw telah berkata kepada Nabi saw: “Anda sahaja yang menyangka anda seorang Nabi?” ؟ نبي انك تزعم انت (Imam al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din). Ertinya: Anda bukanlah seorang nabi, itu hanya pada sangkaan anda saja.
  12. Sekiranya kita berkata sedemikian kepada Nabi saw, nescaya MUI akan mengeluarkan fatwa: Kafirnya mereka yang menghina Nabi saw sedemikian rupa selain daripada Sayyidah Aisyah!. Kenapakah MUI tidak berani mengeluarkan fatwa atau hukum yang sama terhadap Aisyah? Tidakkah Allah berfirman dalam Surah al-Ahzab (33): 57“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya, nescaya mereka dilaknati Allah di Dunia dan di Akhirat dan Dia menyediakan mereka seksa yang menghinakan mereka”. Dan FirmanNya dalam Surah al-Ahzab (33): 35” Tidak ada bagi lelaki mukmin dan perempuan mukminah [hak] memilih dalam urusan mereka apabila Allah dan RasulNya memutuskan urusan itu.Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.” Justeru, ia merupakan “Fatwa dua darjat”=Double standard! Apakah Aisyah lebih mulia daripada Nabi saw dari sudut amali di sisi Ahli Sunnah dan Wahabi?
  13. Kenapakah kalian mempertahankan Sayyidah Aisyah yang telah menghina Nabi saw?
  14. Kenapakah kalian tidak mempertahankan Nabi saw yang telah dihina oleh Sayyidah Aisyah,isteri dan sahabat yang telah menghina kenabiannya sebegitu rupa? Justeru, Syiah yang mempertahankan Nabi saw dibenci, dihina dan dituduh mencaci isteri Nabi saw pula!
  15. Tidakkah terdapat sahabat yang telah mencaci dan menghina sahabat yang lain pula?
  16. Tidakkah Sayyidah Aisyah isteri (Nabi) saw telah berkata: Bunuhlah na’thalan (Khalifah Uthman) kerana dia telah kafir (qad kafara).
  17. Tidakkah Abu Bakar telah menghina Ali as sebagai Ummut Tihal (seperti seorang perempuan pelacur)? Ibn Abil Hadid, Syarh Nahj al-Balaghah), sila baca:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWNmxTalFYU1pXcDA/view?usp=drivesdk&resourcekey=0-hlGjLkh8EsrUUA1PYfOj6w
  18. Sila baca tentang penghinaan sahabat terhadap Nabi saw di dalam Sahih al-Bukhari:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWR2dmc1hfbVZxZ2s/view?usp=drivesdk&resourcekey=0-6hgg_HAwafhZtV651hkAfg
  19. Sila baca tentang penghinaan Sayyidah Aisyah dan Hafsah terhadap Nabi saw serta kelebihan Sayyidah Khadijah yang mengatasi para isteri Nabi saw yang lain kerana beliau dikurniakan sebagai salah seorang Wanita Alam Sejagat begitu juga dengan Fatimah AS:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWYW1kdEdSR282MDA/view?usp=drivesdk
  20. Sila baca Hadis-Hadis di dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang kekafiran majoriti para sahabat kerana mereka telah mengubah Sunnah Nabi saw setelah kewafatan Nabi saw yang disembunyikan oleh Ahli Sunnah dan Wahabi di Nusantara:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWZmh5VDdNSk1ndEk/view?usp=drivesdk
  21. Sila baca bidaah-bidaah Khalifah Abu Bakar yang bertentangan dengan Sunnah Nabi saw, al-Qur’an dan akal yang sejahtera:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWejJIMF9JMXE5blE/view?usp=drivesdk
  22. Sila baca bidaah-bidaah Khalifah Umar yang bertentangan dengan Sunnah Nabi saw, al-Qur’an dan akal yang sejahtera:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWdXZubUJzRHllXzQ/view?usp=drivesd
  23. Sila baca bidaah-bidaah Khalifah Uthman yang bertentangan dengan Sunnah Nabi saw, al-Qur’an dan akal yang sejahtera:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWNkFHUnRNYld6N1k/view?usp=drivesdk
  24. Sunnah Khalifah Ali as yang bertepatan dengan Sunnah Nabi saw dan al-Qur’an yang diikuti oleh Syiah mazhab Ja’fari atau Syiah Imam 12:
  https://drive.google.com/file/d/1VekxM-_yYqUhFQnSRynylmHKBg65OSnx/view?usp=drive
  25. Sila baca Fatwa daripada Syeikh al-Azhar dan Deklarasi Amman tentang sah beramal ibadat dengan mazhab Syiah Imam 12 atau mazhab Syiah mazhab Ja’fari dan Syiah mazhab Zaidi:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWQWxJSzNQRFltNU0/view?usp=drivesdk
  26. Sila baca Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang bertentangan dengan al-Qur’an:
  https://drive.google.com/file/d/12aImJbBv1e0cSE6vBNmVsjG7Wk8fmvKr/view?usp=drives
  27. Sila baca Sejarah Awal Dialog Dalam Islam:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWaEYtYzFkRlpiMDg/view?usp=drivesdk&resourcekey=0-_fIlkDGhrro9jPWfp6quBg
  28. Sila baca Enam (6) perkara besar yang disembunyikan oleh Wahabi:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWZmVxU29IdnE1a1E/view?usp=drivesdk
  29. Tahrif al-Qur’an (Pengubahan al-Qur’an) dalam buku-buku Sunni yang disembunyikan:
  Syiah mempercayai al-Qur’an yang ada sekarang. Perlu dinyatakan bahawa Tahrif al-Qur’an tercatat juga dalam buku-buku Sunni (selain buku-buku Syiah) seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, al-Musnad, al-Mustadrak, al-Itqan dan lain-lain, antaranya: Mushaf Uthman (al-Qur’an sekarang) telah “ditambah atau dikurangkan” umpamanya, 2 Surah al-Qur’an telah dibuang dari al-Qur’an sekarang. Khalifah Umar berkata: Janganlah seorang itu berkata aku telah mengambil keseluruhan al-Qur’an, apa dia tahu keseluruhan al-Qur’an itu? Sesungguhnya sebahagian al-Qur’an telah hilang dan aku telah mengambil apa yang ada”. Aisyah berkata: Surah al-Ahzab (33): 56 pada masa Nabi saw adalah lebih panjang…iaitu sebelum Uthman mengubah mushaf”, tetapi Ia telah disembunyikan dalam buku-buku Sunni kepada umat Islam di Nusantara bagi tujuan mengkafirkan Syiah, sila baca seterusnya:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWQ0lZNVRCTEpOQXM/view?usp=drive
  30. Syiah Imamiyyah mazhab Ja’fari bukan dari ajaran Abdullah bin Saba’:
  Syiah Imamiyyah mazhab Ja’fari bukan dari ajaran Abdullah bin Saba’. Abdullah bin Saba’ merupakan manusia ciptaan yang tidak pernah wujud di dunia ini bagi tujuan menghina Syiah dan para sahabat yang telah menyokong Ali as seperti Ammar, Miqdad, Salaman al-Farisi dan lain-lain, sila baca seterusnya:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWOTZIYnplV0tzdm8/view?usp=drivesdk
  31. Ayat 124, Surah al-Nisa’ (4) tentang nikah Mut’ah tidak pernah dimansuh:
  Ayat 124, Surah al-Nisa’ (4) tentang nikah Mut’ah yang diturunkan di Madinah (Madaniyyah) itu tidak pernah dimansuh. Ayat Makkiyah atau Hadis tidak boleh memansuhkan ayat Madaniyyah:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWaEVrRTBqeE14REU/view?usp=drives
  32. al-Bada’ bererti kejelasan setelah tersembunyi kepada manusia bukan kepada Tuhan.Justeru, ilmu manusia yang berubah, bukan ilmu Tuhan:
  Al-Bada’ bererti kejelasan setelah tersembunyi kepada manusia. Justeru, ia dikaitkan dengan manusia bukan Tuhan kerana Dia adalah Maha Mengetahui. Hanya Wahabi yang tidak memahami ilmu Teologi lalu mengaitkannya dengan Tuhan, Maha Suci Tuhan. Justeru, mereka mengatakan: Tuhan itu jahil sedangkan yang jahil itu adalah Wahabi. al-Qadha’ al-Muallaq dalam Sunni adalah perkara yang ditetapkan.
  Justeru, ia masih boleh diubah oleh manusia dengan doa dan usaha sendiri atau dengan bersyukur kepada Tuhan diatas nikmatNya, maka Tuhan akan menggandakan rezeki seseorang kerana kesyukurannya, maka berlakulah al-Bada’ kepadanya dan bukan kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui. Adapun al-Qadha’ al-Mubram adalah perkara yang telah tetapkan oleh Tuhan dan tidak boleh diubah oleh manusia kerana ia telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Begitu juga dengan al-Bada’ yang merupakan perkara yang masih belum ditetapkan oleh Tuhan di Lauh Mahfuz. Oleh itu, kedudukan al-Bada’ adalah seperti al-Qadha’ al-Muallaq dalam Sunni, sila baca seterusnya:
  https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWV1JVWFotdERtMFU/view?usp=drivesdk
  33. Renungan Seorang Muslum, sila baca:
  https://drive.google.com/file/d/14UkqCb2Lg8uIB5w4UOiQFWngE6lg8VPY/view?usp=drivesdk
  34. Beberapa Hadis Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim yang disembunyikan:
  https://drive.google.com/file/d/1yiHoydNprAnPuJaSfqdLXH-P1KSWbN6X/view?usp=drivesdk
  35. al-Istifa’: Pilihan adalah Ahlul Bait as:
  https://drive.google.com/file/d/10GQ_ZKrtxKb_EPRYV6DC9KJ9XPu7NDsW/view?usp=drivesdk
  36.Tidak ada paksaan dalam agama, sila baca:
  https://drive.google.com/file/d/13HBhtVqb0xD8og-RQZffn2LKuy3MxQfk/view?usp=drivesdk
  Terima kasih dan Salam.
  Oleh: Pencinta al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw,
  Nusantara 3.7.2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here